Vážení zákazníci, e-shop byl dne 18.3.2024 ukončen. V případě zájmu o odkup skladových zásob za velmi výhodné ceny mě neváhejte kontaktovat. Děkuji za vaší dosavadní přízeň.

Vrácení zboží, reklamace

VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží velikostně nesedí, nebo neodpovídá vašemu očekávání? Zboží nám můžete zaslat zpět do 14 dnů od obdržení. Pro urychlení vyřízení vyplňte prosím formulář pro Odstoupení od smlouvy a zašlete nám ho na e-mail, nebo vytištěný společně se zbožím.

Pokud požadujete výměnu zboží, napište nám prosím nejprve e-mail s vašimi požadavky, abychom domluvili následující postup. 

Děkujeme, že nám zboží zasíláte zpět v takovém stavu, v jakém jste ho obdrželi.

 

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího
po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí
osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí
poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této
smlouvy informovat společnost Lenka Vodičková – Bambini Outlet, se sídlem Lesní 58, 252
65 Holubice-Kozinec, identifikační číslo: 09421513, prostřednictvím e-mailu, nebo poštou.
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší
povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od
smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do
14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby,
které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých
v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního
dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste
použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném
případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.
2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty
zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení
se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení
hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní
ceny.

Formulář pro odstoupení od smlouvy zde

 

 

REKLAMACE

Potřebujete zakoupené zboží reklamovat? Vyplňte prosím reklamační formulář a zašlete nám zboží zpět. 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace


Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu,
případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste
při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel,
dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit
bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace.
Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení
reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta,
považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Reklamační formulář zde

Zpět do obchodu