Vážení zákazníci, e-shop byl dne 18.3.2024 ukončen. V případě zájmu o odkup skladových zásob za velmi výhodné ceny mě neváhejte kontaktovat. Děkuji za vaší dosavadní přízeň.

Soutěž

Pravidla facebookové soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je Lenka Vodičková – Bambini Outlet, IČ: 09421513, se sídlem: Lesní 58, 252 65 Holubice – Kozinec, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Černošice (dále jen „Pořadatel“)
 2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje Účastník Pořadateli, nikoli Facebooku.
 3. Zúčastnit soutěže se může každá fyzická osoba nad 15 let s doručovací adresou v České republice, která má aktivní profil na Facebooku a která splní podmínky soutěže (dále jen „Účastník“).
 4. Každý Účastník se smí zúčastnit pouze jednou.
 5. Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží.
 6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.

Podmínky účasti v soutěži

 1. Vložení odpovědi na soutěžní otázku Pořadatele do komentáře pod soutěžní příspěvek. Soutěžní příspěvek s konkrétní otázkou je ke každé aktuální soutěži zveřejněn na facebookové stránce Pořadatele https://www.facebook.com/bambinioutlet.cz
 2. Účastí v soutěži Účastník souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže a zároveň uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených (jméno, příjmení, facebookové jméno, e-mail, telefon, adresa) za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky a to po dobu dvou let po ukončení soutěže. Kompletní Podmínky ochrany osobních údaje jsou k dispozici na https://www.bambinioutlet.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

Výhra

 1. Ze všech Účasntíků, kteří splní podmínky soutěže Pořadatel vylosuje předem určený počet výherců (dále jen „Výherce). Počet výherců a konkrétní výhra je vždy uvedena v aktuálním soutěžním příspěvku.
 2. Výherce bude vylosován v den ukončení soutěže.
 3. Výherce bude následně zveřejněn na facebookovém profilu Pořadatele a bude vyzván, aby kontaktoval Pořadatele pro poskytnutí nezbytných kontaktních údajů k zaslání výhry.
 4. Výhra bude odeslána do 10 pracovních dní prostřednictvím Zásilkovny, nebude-li dohodnuto jinak.
 5. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti.

Tato pravidla vstupují v platnost dne 6. 5. 2021.

Zpět do obchodu